» produkty  » dokumentace  » kontakty  » krok za krokem  » na co se ptáte  » pro partnery  » systémová řešení  » e-shop

titulní stránka » produkty » speciální maltoviny » proti vodě » LEPIDLO NA BAZÉNY

LEPIDLO NA BAZÉNY

spojí i sklo s betonem – vodotěsně a pružně

LEPIDLO NA BAZÉNY

LEPIDLO NA BAZÉNY je určené k lepení nejrůznějších obkladových prvků, včetně skleněných, vhodné pro použití v interiéru i exteriéru. Používá se jako těsnicí a lepicí mezivrstva zejména pod speciální obklady ve vodárenství, v čistírnách odpadních vod, v potravinářském průmyslu a speciálních hydrotechnických stavbách. Používá se i podobklady v koupelnách a bazénech, na balkónech a lodžiích – zkrátka všude tam, kde je třeba s nejvyšší jistotou zajistit trvalou vodotěsnost a přídržnost obkladu.

LEPIDLO NA BAZÉNY je dvousložkový, trvale pružný polymercementový lepicí tmel sestávající ze suché složky na anorganické bázi a vodou ředitelné modifikované polymerní disperze.

VÝHODY, POUŽITÍ

APLIKACE

PŘÍPRAVA PODKLADU

Z povrchu podkladu musí být odstraněn veškerý nesoudržný, uvolněný, zvětralý či jinak viditelně poškozený materiál a povrch nesmí být potřísněn látkami negativně ovlivňujícími soudržnost s podkladem (tuky, oleje apod.). Pevnost v tahu povrchových vrstev betonu musí být alespoň 1,5 MPa. Kaverny nebo jiné povrchové vady je třeba vyplnit opravnou maltou SPRAVBETON. Pro zajištění dobré přilnavosti u velmi suchých (<2% RV) nebo velmi savých podkladů je potřeba podklad napenetrovat přípravkem STAVLEP nebo HLUBOŇ.

PŘÍPRAVA MATERIÁLU

LEPIDLO NA BAZÉNY je dodáváno již ve stanoveném poměru suché a kapalné složky, který činí 2,5 dílu suché složky : 1 dílu kapalné složky hmotnostně. Vlastní příprava se provádí tak, že k tekuté složce se postupně přidává za stálého míchání příslušné množství složky suché, až je dosaženo kašovité konzistence vhodné pro nanášení. K míchání lze použít běžné vrtulové míchadlo. Podle použitého způsobu nanášení nebo účelu použití lze přidat až 10 % vody. Při případné úpravě konzistence tmelu je nutno směs opět dokonale zhomogenizovat.

POUŽITÍ

LEPIDLO NA BAZÉNY je možné nanášet v případě lepení hřebenovou stěrkou, při stěrkování nerezovým hladítkem. Síla vrstvy nesmí přesáhnou 10 mm. Spárování není možné provádět dříve než po 24 hodinách (při teplotách pod +10 °C se tato doba výrazně prodlužuje). Plné zatížení je možné po 28 dnech. Po celou dobu zpracování a zrání nesmí teplota malty klesnout pod +5 °C. Případná znečištění kovových lišt a kovových prvků je nutné ihned očistit, jinak na nich zůstanou trvalé skvrny.

ZKUŠEBNÍ ATESTY

Výrobek je certifikován podle zákona č. 22/1997 Sb. a nařízení vlády č. 163/2002 Sb. Průběžnou nezávislou kontrolu zajišťuje TZÚS Praha. Dozor nad systémem jakosti provádí autorizovaná osoba.

BEZPEČNOST ZDRAVÍ PŘI PRÁCI

Po uplynutí min. doby trvanlivosti, která je vyznačena na obalu, není zajištěna plná účinnost přísady redukující chrom VI pod hranicí 2 ppm.

Práce s dvousložkovým LEPIDLEM NA BAZÉNY nevyžaduje žádná mimořádná hygienická opatření. Výrobek (suchá složka) obsahuje alkalické složky, a je tudíž nutno zabránit zejména kontaminaci očí a sliznic.

TECHNICKÉ ÚDAJE

aplikační teplota
+5 °C až do +30 °C
barva
bílá
doba zavadnutí
≥ 20 min
doba zpracovatelnosti
90 minut (+20 °C, 60% rel. vlhk. vzduchu)
hmotnost sypná
1610 ± 50 kg/m³ (suchá složka)
měrná spotřeba
1,6–2,0 kg/m²/mm
obsah Cr⁶
≤ 0,0002%
obsah sušiny
48 ± 5 % (kapalná složka)
pevnost v tahu
> 1,7 MPa
přídržnost tahová po cyklech zmrazení - rozmrazení
> 1,1 MPa
přídržnost tahová po ponoření do vody
> 1,2 MPa
přídržnost tahová po tepelném stárnutí
> 1,5 MPa
přídržnost tahová počáteční
> 1,6 MPa
skladování
v suchu při +5 °C až +25 °C
skladovatelnost
24 měsíců
skluz
< 0,5 mm
statický modul pružnosti v tlaku
0,1 GPa
tažnost
> 40 %
třída reakce na oheň
E
vodotěsnost
bez průsaku (> 0,8 MPa, tj. 80 m vodního sloupce)
vysoce deformovatelné lepidlo: průhyb
≥ 5 mm

SOUVISEJICÍ PRODUKTY

HLUBOŇ – hloubkově zpevní a sjednotí savost podkladu
STAVLEP – zajistí skvělou přípravu a spojení s podkladem

BALENÍ

balenícena Kč
21 kg (15 kg a 6 l) 1 752
Uvedené ceny jsou bez DPH.
PRO PARTNERY    E-SHOP

DOKUMENTACE

NA CO SE PTÁTE

krok za krokem Izolace OSB
Řeším malý rekreační objekt, dřevostavbu, kde chci mít malou koupelnu. Jako podklad bude 2×…
krok za krokem LEPIDLO NA BAZÉNY a plastový bazén
Je LEPIDLO NA BAZÉNY vhodné na polepení boků plastového bazénu skleněnou mozaikovou dlažbou?…
krok za krokem Použití LEPIDLA NA BAZÉNY na umakart
Chtěl bych se zeptat, zda mohu použít lepidlo na bazény při lepení obkladu na umakartové…
krok za krokem Spárovnání řezaného přírodního kamene
Dalo by se s lepidlem na bazény i spárovat řezaný přírodní kámen o tloušťce 3 cm, šíře…
krok za krokem Skleněná mozaika ve venkovním bazénu
Chtěl bych použít lepidlo na obklad skleněnou mozaikou ve venkovním betonovém bazénu. Tento…
všechny dotazy »»

Nejste si něčím jistí nebo potřebujete poradit?

Možná najdete odpověď v Na co se ptáte. Nebo se nás můžete zeptat na e-mailu dotazy@hasoft.cz.


© 2003–2021 HASOFT nahoru