» produkty  » dokumentace  » kontakty  » jak na to  » krok za krokem  » pro partnery  » reference  » systémová řešení  » e-shop

titulní stránka » produkty » speciální maltoviny » proti vodě » GUMOTĚS

GUMOTĚS

vygumuj netěsnost

GUMOTĚS
pružné utěsnění spáry, přechodu mezi zdí a podlahou.hydroizolace terasy GUMOTĚSEM.těsnicí pás si můžete udělat i z GUMOTĚSU.balení GUMOTĚS 1 kg obsahuje jeden zipový sáček 1 kg.balení GUMOTĚS 4 kg obsahuje čtyři zipové sáčky 1 kg.balení GUMOTĚS 5 kg obsahuje jeden sáček 5 kg.balení GUMOTĚS 15 kg obsahuje tři sáčky 5 kg.očištěný podklad si vymaskujeme pomocí FASÁDNÍ PÁSKY.nátěrem zaizolujeme napojení oplechování na stavební konstrukci.Gumotěs před litím promícháme.díky ideální tekutosti Gumotěs snadno nalijeme do těsněné dilatační spáry.spáru Gumotěsem úplně vyplníme.

GUMOTĚS se používá pro vodotěsné izolování stavebních konstrukcí a detailů v širokém spektru materiálů (beton, sklo, omítka, cihla, kovy apod.). GUMOTĚS je velmi vhodný pro zalévání dilatačních a konstrukčních spár. Velmi dobře odolává UV záření a překlenuje trhliny až 10 mm a je paropropustný. Vhodný je i pro použití v potravinářských provozech, kuchyních, nemocnicích, pivovarech apod. GUMOTĚS není vhodný pro izolace proti negativnímu tlaku vody a trvale zatěžované vodou. Na bitumenových podkladech může docházet ke změnám odstínu.

GUMOTĚS je jednosložková pružná těsnící hmota na bázi SMP technologie bez obsahu rozpuštědel.

VÝHODY, POUŽITÍ

APLIKACE

PŘÍPRAVA PODKLADU

Lze aplikovat i na slabě vlhké podklady. Mokrá místa nebo stojící voda musí být vysušeny. Podklad musí být pevný, nosný, čistý a rovný. Cementové výstupky nebo volné části musí být obroušeny nebo odstraněny ocelovým kartáčem. Veliké póry, hnízda štěrku, drolivé spáry, zející trhliny apod. se upraví vyplněním maltou VODOTĚS. V případě povrchově nesoudržného podkladu je nutné použít penetraci přípravkem STAVLEP nebo HLUBOŇ.

PŘÍPRAVA MATERIÁLU

GUMOTĚS je již od výrobce namíchán do optimální hustoty, postačí pouze krátké promíchání obsahu.

POUŽITÍ

Nanáší se pomocí štětce nebo válečkem, a to v min. 2 rovnoměrných vrstvách po tloušťkách 1 mm. První vrstva musí dobře zaschnout (cca 3 hod. při 23 °C a relativní vlhkosti 50 %) a teprve poté se může nanášet druhá vrstva. V případě potřeby zlepšení mechanických vlastností GUMOTĚSU je možné do první čerstvé vrstvy nátěru celoplošně vložit textilii STŘECHOTEX. Celkový čas proschnutí obou vrstev izolace je asi 24 hodin. Při použití GUMOTĚSU pro zalévání dilatačních spár se musí dodržet správný poměr šířky a hloubky průřezu spáry (2:1) a použít vhodný podkladový materiál, např. TĚSNICÍ ŠŇŮRA DO DILATAČNÍCH SPÁR.

GUMOTĚS je nutné chránit před deštěm min. 2 hodiny (při 23 °C a relativní vlhkosti 50 %). V případě jeho použití na izolaci staveb z venkovní strany v trvalém styku se zeminou je nutné izolaci chránit před mechanickým poškozením, a to vhodnými ochrannými drenážními nebo izolačními deskami (nopové fólie, polystyren apod.), které následně nesmí být bodově nebo přímkově zatěžovány.

VYDATNOST

Pro vytvoření nátěru o celkové tloušťce 2 mm je spotřeba GUMOTĚSU 2,0 kg/m², pro hydroizolační systém se STŘECHOTEXEM až 3,5 kg/m². Vydatnost 1,0 kg GUMOTĚSU pro spáry o průřezu 10×10 mm činí cca 7 bm. Tento výpočet je však pouze orientační pro hrubou představu spotřeby.

TECHNICKÉ ÚDAJE

aplikační teplota
+5 °C až do +40 °C
barva
šedá; na objednávku bílá, cihlově červená, černá (minimální odběr 400 kg)
báze
hybridní polymer
doba do vytvoření slupky
20–40 min (+23 °C, 50% rel. vlhk. vzduchu)
doba vytvrzování
1 mm / 3 hod (+23 °C, 50% rel. vlhk. vzduchu)
hustota
1,4–1,5 g/cm³
nebezpečné látky
ve shodě s 5.3
odolnost proti teplu
-40 °C až do +80 °C
prodloužení při přetržení
280–380 %
propustnost oxidu uhličitého
> 50 m
propustnost vodních par
5 m ≤ sd ≤ 50 m
reakce na oheň
třída F
rychlost pronikání vody v kapalné fázi
≤ 0,1 kg/m².h0,5
skladování
v suchu při +5 °C až +25 °C
skladovatelnost
12 měsíců
soudržnost odtrhovou zkouškou
≥ 0,8 (0,5) N/mm²
speciální informace
čistitelná nitroředidlem C 6000
tvrdost Shore A
25–30
změna objemu
< -3 %

SOUVISEJICÍ PRODUKTY

STŘECHOTEX – výztužná tkanina na zlepšení mechanických vlastností GUMOTĚSU
STŘECHUSPRAV – hydroizolační nátěr na střechu typu tekutá lepenka, na opravu střech
FASÁDNÍ PÁSKA – páska na hrubé povrchy a fasády

BALENÍ

balenícena Kč
1 kg 389
1 kg černý389
4 kg (4×1 kg) 1 467
5 kg 1 363
5 kg černý1 363
15 kg (3×5 kg) 4 133
15 kg (3×5 kg) černý4 133
Uvedené ceny jsou bez DPH.
PRO PARTNERY    E-SHOP

DOKUMENTACE

Nejste si něčím jistí nebo potřebujete poradit?

Můžete se nás zeptat na e-mailu dotazy@hasoft.cz.


© 2003–2024 HASOFT nahoru
Můžeme prosím pracovat s cookies, abychom věděli, jak nám web funguje?