» produkty  » dokumentace  » kontakty  » jak na to  » krok za krokem  » pro partnery  » reference  » systémová řešení  » e-shop

titulní stránka » produkty » speciální maltoviny » proti vodě » KOUPELNOVÁ IZOLACE

KOUPELNOVÁ IZOLACE

voňavá jednosložková vnitřní hydroizolace pod obklady a dlažby

KOUPELNOVÁ IZOLACE
po dokonalém proschnutí první vrstvy se zapracovanými TĚSNICÍMI PÁSY natřeme křížem druhý nátěr.izolace sprchového koutu musí být natřená na stěnách do výšky minimálně 2 metrů.po dokonalém vyschnutí druhé vrstvy můžeme již pokládat dlažbu a obklad pomocí DLAŽBULEPU.

KOUPELNOVÁ IZOLACE je určena jako izolace proti stékající vodě, na překrytí trhlin v podkladech stavebních materiálů. Lze ji použít jako pružnou membránu pod keramické obklady a dlažby, které lze lepit flexibilními lepidly.

KOUPELNOVÁ IZOLACE není vhodná pro použití v exteriéru. Nehodí se pro těžší provozní zatížení, pro izolaci ploch trvale vystavených vlhkosti nebo umístěných pod vodou, do chemicky agresivního prostředí ani na překrytí aktivních trhlin a dilatačních spár. Nelze ji použít jako finální vrstvu odolávající otěru a UV záření. Nelze ji také použít pro nanášení na trvale vlhké podklady a na podklady, které mohou uvolňovat oleje nebo plastifikátory. Pro všechny náročné aplikace, kdy je podklad vlhký, předpokládáme trvalé zatížení vodou nebo pro venkovní použití je třeba použít dvousložkovou LEPENKU V KÝBLU.

KOUPELNOVÁ IZOLACE je směs plniv dispergovaných ve vodné akrylátové disperzi s přísadou aditiv, neobsahuje těžké kovy.

VÝHODY, POUŽITÍ

APLIKACE

PŘÍPRAVA PODKLADU

Podklad musí být suchý (max. 6 % vlhkosti), nesmí být zaprášený. Z povrchu podkladu musí být odstraněn veškerý nesoudržný, uvolněný, zvětralý či jinak viditelně poškozený materiál a povrch nesmí být potřísněn látkami negativně ovlivňujícími soudržnost s podkladem (tuky, oleje apod.).

PŘÍPRAVA MATERIÁLU

KOUPELNOVÁ IZOLACE je již od výrobce namíchána do optimální hustoty. Neředit! Materiál je vhodné nanášet štětcem nebo válečkem. Použité nářadí omyjte po práci vlažnou vodou.

POUŽITÍ

KOUPELNOVÁ IZOLACE se na savé podklady aplikuje nejdříve jako penetrace, naředěná v poměru 1:1, nebo se místo toho penetruje pomocí výrobku STAVLEP nebo HLUBOŇ. U silně savých materiálů, jako je např. porobeton, sádrokarton apod., je penetrace nezbytná!

Po zaschnutí provádíme v dalším technologickém kroku první nátěr v celé ploše. Do této první souvislé vrstvy se v exponovaných místech (rohy, prostupy, styk vodorovných a svislých ploch) vkládají prvky TĚSNICÍHO SYSTÉMU HASOFT (TĚSNICÍ PÁSY, ROHY, PRŮCHODY) podle technologického postupu příslušného k těmto prvkům. Dbejte na dokonalé proschnutí první vrstvy! Následně (cca po 24 hod.) při normálních klimatických podmínkách je možné provést druhý nátěr – nejlépe křížem na nátěr první. Konečná úprava pod obklady a dlažby by měla dosahovat tloušťky cca 1 mm. Po dokonalém vyschnutí (cca za 24 hod.) je možné pokládat dlažbu nebo obklad s použitím flexibilního lepidla min. třídy C2 (dle EN 12004).

TECHNICKÉ ÚDAJE

aplikační teplota
+5 °C až do +25 °C
barva
světle okrová
doba zpracovatelnosti
chránit před vysycháním
hmotnost objemová
1350 kg/m³
hodnota pH
8,5–9,0
měrná spotřeba
0,8–1,0 kg/m² (2 vrstvy nátěru)
obsah sušiny
62 %
přídržnost
min. 0,80 MPa
skladování
v suchu při +5 °C až +30 °C
skladovatelnost
36 měsíců
speciální informace
přídržnost flex. lepidla (např. DLAŽBULEP) k izolaci min. 0,7 MPa

SOUVISEJICÍ PRODUKTY

VÁLEČEK KILLER PROFI – pro nanášení hmoty na hladké i hrubší povrchy
SPRCHOVÝ IZOLANT – jednosložková vnitřní hydroizolace pod obklady a dlažby
STAVLEP – zajistí skvělou přípravu a spojení s podkladem
TĚSNICÍ PÁS PROFI – zajistí pružné utěsnění podlahy a stěny
VNITŘNÍ ROH PROFI – těsnicí pás tvarovaný pro rychlou práci v rozích
SAMOLEPICÍ TĚSNICÍ PÁS – k utěsnění přechodu/spojů materiálů, například odtokového žlábku

BALENÍ

balenícena Kč
4 kg 541
8 kg 1 015
Uvedené ceny jsou bez DPH.
PRO PARTNERY    E-SHOP

DOKUMENTACE

Nejste si něčím jistí nebo potřebujete poradit?

Můžete se nás zeptat na e-mailu dotazy@hasoft.cz.


© 2003–2024 HASOFT nahoru
Můžeme prosím pracovat s cookies, abychom věděli, jak nám web funguje?