» produkty  » dokumentace  » kontakty  » jak na to  » krok za krokem  » pro partnery  » reference  » systémová řešení  » e-shop

titulní stránka » produkty » speciální maltoviny » opravy a přilnavost » STAVLEP

STAVLEP

drží a nepustí

STAVLEP

STAVLEP je silně lepivá disperze s prodlouženou dobou lepivosti, která slouží jako adhezní můstek pro lepší přikotvení následné vrstvy, jako penetrace a pro zpevnění povrchu s univerzálním použitím, především pak pro předúpravu povrchu pro většinu našich produktů. Uplatnění nalézá zejména při vytváření adhezní vrstvy mezi podkladním betonem a reprofilačními hmotami řady SPRAVBETON, při opravách poškozených betonových a železobetonových povrchů, dále při opravách betonových podlah a také jako vhodná příprava povrchu pro STĚNUSPRAV. Vhodné je i použití STAVLEPU k penetraci podkladu ve spojitosti s LEPENKOU V KÝBLU.

STAVLEP je jednosložková kapalná lepivá kompozice na bázi vodou ředitelné modifikované akrylátové disperze k náležitému přikotvení cementových a polymercementových hmot k podkladnímu betonu.

VÝHODY, POUŽITÍ

APLIKACE

PŘÍPRAVA PODKLADU

Z povrchu opravovaného podkladu musí být odstraněn veškerý nesoudržný, uvolněný, zvětralý či jinak viditelně poškozený beton a povrch betonu nesmí být potřísněn látkami negativně ovlivňujícími soudržnost s podkladem (tuky, oleje apod.). Pevnost v tahu povrchových vrstev betonu musí být alespoň 1,5 MPa.

PŘÍPRAVA MATERIÁLU

STAVLEP je připraven přímo k nanášení a není třeba ho před aplikací na povrch betonu nijak upravovat.

POUŽITÍ

Před aplikací adhezního můstku STAVLEP je žádoucí povrch betonu mírně provlhčit, a to zejména tam, kde se jedná o prostředí s výrazně sníženou relativní vlhkostí a vyššími teplotami. Vlastní aplikace kompozice se provádí válečky, asfaltérským koštětem, případně štětcem, nedoporučuje se kompozici nanášet nástřikem. U mimořádně savých a suchých podkladů je žádoucí nanesení adhezního můstku opakovaně provést 2× až 3×, a to vždy s technologickou přestávkou minimálně 120 minut. První nátěr provádíme STAVLEPEM zředěným vodou v poměru 1:5, další nátěry již ředíme méně. V případě použití STAVLEPU jako penetrace je plně dostačující ředění 1:5. Do nanesené adhezní vrstvy se bez prodlení aplikuje reprofilační malta, nově nanášený beton, stěrka apod. K nanesení kotvených vrstev by mělo dojít nejpozději do 24 hodin od nanesení poslední vrstvy adhezního můstku. Po tuto dobu je nutno zamezit zaprášení povrchu, znečištění látkami snižujícími lepivost kompozice apod.

Veškeré pomůcky a pracovní náčiní je nutno ihned po ukončení práce opláchnout vodou. Po vytvoření lepivého filmu je kompozice ve vodě zcela nerozpustná a její mechanické odstranění je prakticky neschůdné.

TECHNICKÉ ÚDAJE

aplikační teplota
+5 °C až do +30 °C
barva
mléčně bílá
hmotnost objemová
1014 ± 35 kg/m³
měrná spotřeba
0,15–0,30 l/m²; 0,03–0,06 l/m² (adhezní můstek; penetrace)
obsah sušiny
47 ± 5 %
otevřený čas
24 hodin
přídržnost
min. 1,5 MPa
skladování
v suchu při +5 °C až +25 °C
skladovatelnost
24 měsíců
speciální informace
47% koncentrát, lze ředit vodou v poměru 1:5 (5× vyšší vydatnost)

SOUVISEJICÍ PRODUKTY

VÁLEČEK KILLER PROFI – pro nanášení hmoty na hladké i hrubší povrchy

BALENÍ

balenícena Kč
1 l 229
5 l 1 097
10 l 2 170
Uvedené ceny jsou bez DPH.
PRO PARTNERY    E-SHOP

DOKUMENTACE

Nejste si něčím jistí nebo potřebujete poradit?

Můžete se nás zeptat na e-mailu dotazy@hasoft.cz.


© 2003–2024 HASOFT nahoru
Můžeme prosím pracovat s cookies, abychom věděli, jak nám web funguje?