» produkty  » dokumentace  » kontakty  » krok za krokem  » na co se ptáte  » pro partnery  » systémová řešení  » e-shop

titulní stránka » produkty » speciální maltoviny » opravy a přilnavost » SPÁDOBETON

SPÁDOBETON

když chceš trochu šikmou plochu

SPÁDOBETON
usazení prefabrikovaného plastbetonového žlabu do podkladu Spádobetonem.vlákna vyztužující Spádobeton zvyšují jeho mechanické vlastnosti.

SPÁDOBETON je určen k ručnímu i strojnímu provádění vyrovnání a vyspádování konstrukcí balkónů a lodžií betonových potěrů pro podlahové konstrukce (spádové) a drobné betonářské práce.

SPÁDOBETON je ručně i strojně zpracovatelná cementová směs dle ČSN EN 13813, je vyztužená vlákny a má snížené smrštění.

VÝHODY, POUŽITÍ

APLIKACE

PŘÍPRAVA PODKLADU

Z povrchu podkladu musí být odstraněn veškerý nesoudržný, uvolněný, zvětralý či jinak viditelně poškozený materiál a povrch nesmí být potřísněn látkami negativně ovlivňujícími soudržnost s podkladem (tuky, oleje apod.). Povrch betonu je bezpodmínečně nutné náležitě provlhčit, a to min. 120 minut před aplikací. Náležitě provlhčený podklad musí být matně vlhký, nikoliv pokrytý lesklým vodním filmem. Dilatační spáry je nutné zachovat funkční. Pro přípravu savých a nesoudržných podkladů doporučujeme penetraci výrobkem STAVLEP, ředěným s vodou v poměru 1:5. Nesavé podklady je nutné upravit pomocí výrobku DRSOŇ.

PŘÍPRAVA MATERIÁLU

Směs je jednosložková a smíchává se pouze s vodou. V případě menšího množství lze směs zamíchat vrtulovým míchadlem poháněným vhodnou elektrickou vrtačkou, větší objemy je nutno připravit ve spádové stavební míchačce. K 25 kg směsi (1 pytel) se přidává 2,80 až 3,00 l vody. Při přípravě většího množství materiálu je nutno mít na zřeteli, že doba zpracovatelnosti rozmíchané směsi je cca 90 minut (při teplotě 20 °C a relativní vlhkosti 50%). Dodatečné přidávání plniv, pojiv nebo přísad včetně vody zhorší vlastnosti betonové směsi.

POUŽITÍ

Rozmíchaná betonová směs se rozprostře na připravený podklad. Doporučená vrstva potěru je 10–100 mm. Potom se zhutní pomocí zednického hladítka. Zhutněná vrstva se strhne do roviny latí a zahladí plastovým nebo ocelovým hladítkem. Zpracovávejte při teplotách od +5°C a do +30°C. Potěr je pochozí za cca 1 den.

Upozornění: Pro navrhování, provádění a ošetřování podlah platí ČSN 74 4505 Podlahy-Společná ustanovení

TECHNICKÉ ÚDAJE

aplikační teplota
+5 °C až do +30 °C
doba zpracovatelnosti
90 minut (20 °C, 50% rel. vlhk. vzduchu)
měrná spotřeba
2,0 kg/m²/mm
měrná spotřeba záměsové vody
2,8–3,0 l / 25 kg
pevnost v tahu za ohybu
≥ 6 MPa
pevnost v tlaku
≥ 30 MPa
skladování
v suchu při +5 °C až +25 °C
skladovatelnost
12 měsíců
třída reakce na oheň
A1fl
vydatnost
z 2 kg suché směsi se připraví 1 dm³ (litr) vlhké potěrové směsi

SOUVISEJICÍ PRODUKTY

BARVA NABETON – používá se ve spojení s barvičem pro finální barevnou úpravu povrchu
HLUBOŇ – hloubkově zpevní a sjednotí savost podkladu
LEPENKA V KÝBLU – používá se pro zhotovení hydroizolační vrstvy uvnitř i venku
STAVLEP – zajistí skvělou přípravu a spojení s podkladem

BALENÍ

balenícena Kč
25 kg 198
Uvedené ceny jsou bez DPH.
PRO PARTNERY    E-SHOP

DOKUMENTACE

NA CO SE PTÁTE

krok za krokem SPÁDOVÉ KONSTRUKČNÍ DESKY a spád 5 %
Spádové konstrukční desky se dělají pouze se sklonem 2 %? Mám v projektu na atiku sklon min…
krok za krokem Betonový balkon
Máme předpřipravený betonový balkon, který nám při zateplování domu oplechovali a…
krok za krokem Oprava betonu na balkoně
Prosím o radu, jak správně opravit nášlapovou plochu u balkonu rod. domku, který není…
krok za krokem Oprava spár podezdívky
Mám starší domeček, který má podezdívku z kamenů, které jsou vyspárované. Bohužel ta…
krok za krokem Oprava staré popraskané betonové vrstvy na hurdiskovém stropu
V rodinném domě řeším opravu staré popraskané betonové vrstvy na hurdiskovém stropu. Mezi…
všechny dotazy »»

Nejste si něčím jistí nebo potřebujete poradit?

Možná najdete odpověď v Na co se ptáte. Nebo se nás můžete zeptat na e-mailu dotazy@hasoft.cz.


© 2003–2021 HASOFT nahoru
Můžeme prosím pracovat s cookies, abychom věděli, jak nám web funguje?