» produkty  » dokumentace  » kontakty  » krok za krokem  » na co se ptáte  » pro partnery  » reference  » systémová řešení  » e-shop

titulní stránka » produkty » speciální maltoviny » opravy a přilnavost » HLUBOŇ

HLUBOŇ

hloubková nano penetrace

HLUBOŇ
Hluboň - nano hloubková penetrace pod malbu.

HLUBOŇ je penetrační nátěr s hloubkovým účinkem na všech savých anorganických materiálech, slouží ke zpevnění podkladu nebo sjednocení jeho savosti. Díky velké hloubkové penetrační schopnosti je ideální na staré i nové omítky, cihelné a pórobetonové zdivo, k ochraně a oživení vzhledu přírodního i umělého kamene. Vhodný je také k penetrování všech betonových povrchů pod nátěry BARVA NA BETON a BÍLÁ BARVA nebo pod izolační nátěry jako LEPENKA V KÝBLU.

HLUBOŇ je směs vody, nanodisperze styren-akrylátového kopolymeru a aditiv. Oproti běžným penetracím, se shodným obsahem sušiny, má dvojnásobnou penetrační kapacitu (g), tedy dvojnásobnou hmotnost tělíska vzniklého vysušením mikromletého písku s příměsí 2 ml testované penetrace.

VÝHODY, POUŽITÍ

APLIKACE

PŘÍPRAVA PODKLADU

Z povrchu opravovaného podkladu musí být odstraněn veškerý nesoudržný, uvolněný, zvětralý či jinak viditelně poškozený materiál a povrch nesmí být potřísněn látkami negativně ovlivňujícími soudržnost s podkladem (tuky, oleje apod.).

PŘÍPRAVA MATERIÁLU

HLUBOŇ je připraven přímo k nanášení a není třeba ho před aplikací nijak upravovat.

POUŽITÍ

Před aplikací hloubkové penetrace HLUBOŇ je žádoucí veškeré nenatírané povrchy důkladně zakrýt, např. fólií PLOCHU CHRAŇ. Vlastní aplikace se provádí válečkem, štětcem, případně stříkáním. U mimořádně savých a suchých podkladů je žádoucí výrobek ředit 1:1 vodou a nanášet ve dvou vrstvách. Při teplotě vzduchu a podkladu 20 °C a relativní vlhkosti 65 % je penetrační nátěr přetíratelný po 4–6 hodinách. Při použití penetrace ke zpevnění podkladu je aplikace dalších hmot možná až po dokonalém zaschnutí penetrace.

Veškeré pomůcky a pracovní náčiní je nutno ihned po ukončení práce opláchnout vodou.

ZKUŠEBNÍ ATESTY

Výrobek je certifikován podle zákona č. 22/1997 Sb. a nařízení vlády č. 163/2002 Sb. Průběžnou nezávislou kontrolu a dozor nad systémem jakosti provádí autorizovaná osoba č. 204.

BEZPEČNOST ZDRAVÍ PŘI PRÁCI

Při aplikaci stříkáním zajistit místní a celkové větrání, nevdechovat aerosoly. Zabránit kontaktu s očima a kůží, používat osobní ochranné prostředky (ochranné brýle, pracovní oděv, gumové rukavice). Při práci nejíst, nepít a nekouřit, dodržovat všeobecná bezpečnostní a hygienická opatření pro práci s chemikáliemi. Přípravek je nutno zabezpečit proti možné manipulaci nepoučenými osobami. V místech, kde se pracuje s tímto přípravkem, musí být dostupná voda (na výplach očí, omytí kůže). Pro uživatele je na vyžádání k dispozici bezpečnostní list.

TECHNICKÉ ÚDAJE

barva
mléčně bílá
hustota
1010 kg/m³
měrná spotřeba
0,05–0,20 l/m²
obsah sušiny
7 %
skladování
v suchu při +5 °C až +25 °C
skladovatelnost
36 měsíců
speciální informace
aplikační koncentrace, mimořádná penetrační kapacita

SOUVISEJICÍ PRODUKTY

VÁLEČEK KILLER PROFI – pro nanášení hmoty na hladké i hrubší povrchy
BARVA NABETON
zkrášluj, chraň a natírej, barvu k tomu vybírej
BÍLÁ BARVA
váš byt rozsvítí, špínu vymýtí
LEPENKA V KÝBLU
dvousložková hydroizolace, která toho umí víc

BALENÍ

balenícena Kč
1 l 80
5 l 301
Uvedené ceny jsou bez DPH.
PRO PARTNERY    E-SHOP

DOKUMENTACE

NA CO SE PTÁTE

krok za krokem BARVA NABETON a podklad
Jak musí být připravený podklad pro BARVU NABETON?…
krok za krokem Oprava betonu v kotelně
Chtěl bych provést opravu betonu v kotelně rodinného domu směsí štukbeton - vydrolené místa…
krok za krokem Oprava venkovní betonové plochy
Potřebuji opravit venkovní betonovou plochu cca 2×3 m, která se stářím začíní drolit…
krok za krokem Impregnace sprchového koutu
Prosím o radu na impregnaci sprchového koutu 90×90 stěny zelený sádrokarton, zástěna a…
krok za krokem Utěsněním vstupní roury
Potřebuji poradit s utěsněním vstupní roury (před tlakovou vodou) do betonové vyvážecí…
všechny dotazy »»

Nejste si něčím jistí nebo potřebujete poradit?

Možná najdete odpověď v Na co se ptáte. Nebo se nás můžete zeptat na e-mailu dotazy@hasoft.cz.


© 2003–2023 HASOFT nahoru
Můžeme prosím pracovat s cookies, abychom věděli, jak nám web funguje?