» produkty  » dokumentace  » kontakty  » krok za krokem  » na co se ptáte  » pro partnery  » systémová řešení  » e-shop

titulní stránka » produkty » speciální maltoviny » proti vodě » VYSUŠ ZEĎ NENASÁVEJ KRÉM

VYSUŠ ZEĎ NENASÁVEJ KRÉM

první pomoc pro vlhkou zeď

VYSUŠ ZEĎ NENASÁVEJ KRÉM

Víceúčelový krém na bázi silanu k použití jako vodorovná izolace ve zdivu, kde brání kapilárnímu vzlínání zdivem. Trvale brání provlhčení stavebního materiálu, se kterým souvisí množství následných škod, jako je vyplavování pojiv, solné a vápenné výkvěty, ulpívání nečistot a tvorba skvrn, napadení plísní, růst mechů a řas, poškození tepelněizolační funkce materiálů nebo škod způsobených mrazem.
Dále jej lze použít také k hydrofobizaci, tedy zajištění nenasákavosti a trvalé ochraně zdiva, betonu a jiných savých a minerálních podkladů před dešťovými srážkami, vlhkostí a vodou.

Alkalickému prostředí odolávající impregnační krém na bázi silanu, bez obsahu rozpouštědel, s velmi vysokým obsahem účinné látky (cca 80 %) na minerální podklady.

Pronikací schopnost u betonu: cca 20 mm

VÝHODY, POUŽITÍ

APLIKACE

POUŽITÍ JAKO VODOROVNÁ IZOLACE VE ZDIVU

PŘÍPRAVA PODKLADU: Nejprve se do výšky 0,5–0,8 m nad viditelnou hranici zóny provlhčení vybourá stávající omítka. Je-li patrné, že omítka byla zhotovena v nedávné době, rovněž ji kompletně odstraňte. Zdivo mechanicky očistěte, drolivé spáry vyškrábněte do hloubky cca 2 cm. Vyškrábnuté spáry vyplňte a nově vyspárujte jemnou uzavírací maltou VODOTĚS.

PŘÍPRAVA MATERIÁLU: Výrobek je připravený k okamžitému použití a lze jej nanášet přímo z kartuše nebo z vědra pomocí aplikačního postřikovače.

POUŽITÍ: Výrobek se nanáší do minerální, nosné ložné spáry, která probíhá z jedné strany zdiva na druhou. Vrty se zhotovují s roztečí 70–110 mm v ložné spáře zdiva, nad okolním terénem (styk stěny s podlahou) a pouze v jedné řadě. Vrtá se vrtákem o průměru 12 mm do hloubky 15–30 mm od konce zdiva. Pro vrtání použijte vrtačku s elektro-pneumatickým příklepem. Před použitím v obvodovém sklepním zdivu nezapomeňte překontrolovat funkčnost venkovní, svislé izolace. Před injektáží pak vyčistěte vrtané otvory od prachu nebo je vysajte vysavačem.

DALŠÍ PRÁCE: Plocha pod utěsněnou ložnou spárou se zaizoluje dvěma nátěry hydroizolační stěrky (např. LEPENKY V KÝBLU, LEPENKY V PRÁŠKU či ZÁKLADOVÉ IZOLACE). Následně se přes sanační podhoz HASSAN ŠPRIC nahodí sanační omítka HASSAN JÁDRO a HASSAN ŠTUK, která zabrání tvorbě solných výkvětů. Při tlakové vodě doporučujeme namísto dvou nátěrů hydroizolační stěrky izolovat plochu speciálním systémem BOSTIK AQUASTOPP.

UPOZORNĚNÍ: Dbejte pokynů výrobce injektážního zařízení. Otvory po zaschnutí přípravku uzavřete vodotěsnou maltou, jako např. VODOTĚS.

POUŽITÍ JAKO FASÁDNÍ OCHRANA

PŘÍPRAVA PODKLADU: Kompletně odstraňte výkvěty, ulpělé zelené řasy, mech nebo jiná znečištění, vrstvy, které mohou způsobovat separaci nebo povlaky. Vadná místa, trhliny, spáry apod. před aplikací impregnace upravte vhodným materiálem. Minerální podklad smí být suchý nebo slabě vlhký (max. vlhkost 4,0 CM%), přičemž musí být pevný a savý. Před impregnováním musí být okolní plochy a stavební materiály (okna, sloupy osvětlení, dopisní schránky apod.) vhodně zakryty. Zabraňte kontakt přípravku s rostlinami. Před aplikací impregnace musí být dokončeny veškeré případné sanační práce – např. reprofilace. Případná znečištění okamžitě odstraňte vodou.

PŘÍPRAVA MATERIÁLU: Výrobek je připravený k okamžitému použití a lze jej nanášet přímo z vědra. Přípravek se nanáší štětcem, válečkem. V případě větších ploch je možná aplikace airless stříkáním.

POUŽITÍ: Aplikace se provádí v jednom pracovním kroku. V případě potřeby je možné nanést ještě jeden nátěr. V závislosti na savosti proniká výrobek do podkladu od cca 30 minut až po několik hodin. Vstřebání přípravku signalizuje úplné zprůhlednění nátěru. Přípravek nenanášejte při přímém slunečním svitu. Během zpracovávání a schnutí nesmí být impregnace vystavena dešťovým srážkám.

DALŠÍ PRÁCE: Ošetřená plocha může být natírána disperzními nebo syntetickými barvami.

MĚRNÁ SPOTŘEBA:

TECHNICKÉ ÚDAJE

aplikační teplota
+5 °C až do +30 °C
barva
bílá až nažloutlá
báze
silan
skladování
v suchu při +5 °C až +25 °C
skladovatelnost
12 měsíců

SOUVISEJICÍ PRODUKTY

APLIKAČNÍ POSTŘIKOVAČ PROFI – pomocník na aplikaci injektážního krému z věder při větších realizacích
VYTLAČOVACÍ PISTOLE A SVĚRKA – sloužící k snadnému vytlačení veškerého obsahu kartuše

BALENÍ

balenícena Kč
250 g kartuše340
1 kg vědro771
8 kg vědro5 149
Uvedené ceny jsou bez DPH.
PRO PARTNERY    E-SHOP

DOKUMENTACE

NA CO SE PTÁTE

krok za krokem VYSUŠ ZEĎ NENASÁVEJ KRÉM a betonová zeď
Může se VYSUŠ ZEĎ NENASÁVEJ KRÉM použít i na betonovou zeď?…
krok za krokem VYSUŠ ZEĎ NENASÁVEJ KRÉM a teploty
Při jaké venkovní teplotě se může provádět injektáž zdiva a jestli se musí i při…
krok za krokem VYSUŠ ZEĎ NENASÁVEJ KRÉM jako injektáž
Je možné VYSUŠ ZEĎ NENASÁVEJ KRÉM použít i na svislé stěny jako injektáž? Potřebuji…
krok za krokem Ošetření režného zdiva
Máte prosím nějaký přípravek na ošetření režného zdiva (klenby) v interiéru? Něco jako…
krok za krokem TEKUTÁ DLAŽBA a rekonstruované balkóny
Máme v plánu dát TEKUTOU DLAŽBU na rekonstruované balkony v domě - bude tam nový…
všechny dotazy »»

Nejste si něčím jistí nebo potřebujete poradit?

Možná najdete odpověď v Na co se ptáte. Nebo se nás můžete zeptat na e-mailu dotazy@hasoft.cz.


© 2003–2021 HASOFT nahoru