Děláme věci, které fungují!
» cad   » dokumentace   » foto   » video   » kontakty   » krok za krokem   » na co se ptáte   » objednávka pro partnery   » stojan   » systémová řešení  

titulní stránka »» opravy a přilnavost »» SPRAVBETON

SPRAVBETON

sroste s poškozeným povrchem

SPRAVBETON

SPRAVBETON je jednosložková suchá maltová směs určená zejména na opravy poškozených betonových a železobetonových horizontálních povrchů a podlah. Na maltu SPRAVBETON může být nanášen přímo vhodný typ sekundární ochrany v závislosti na expozici opravené konstrukce.

SPRAVBETON je jednosložková plastifikovaná suchá maltová směs s obsahem redispergovatelných polymerů a rozptýlenou PPR mikroarmaturou.

SPRAVBETON se vyrábí a dodává v zrnitosti f, r, c (dle tabulky):

malta zrnitost (mm) mísicí poměr (l / 25 kg) tloušťka min. (mm) tloušťka max. (mm) pevnost v tahu za ohybu po 7 dnech (MPa) pevnost v tahu za ohybu po 28 dnech (MPa) pevnost v tlaku po 7 dnech (MPa) pevnost v tlaku po 28 dnech (MPa) E-modul (GPa)
SPRAVBETON f (jemná) 1 3,40–3,55 5 12 >4,0 >7,5 >20,0 >38,0 <30,0
SPRAVBETON r (střední)* 4 3,35–3,50 10 20 >4,5 >8,0 >23,0 >44,0 <32,0
SPRAVBETON c (hrubá)* 8 3,25–3,35 15 30 >4,8 >9,0 >25,0 >48,0 <35,0

výhody, použití

  • rozmíchává se pouze s vodou
  • dobře se rozprostírá, obsahuje ztekucovací přísady
  • má výbornou přídržnost k betonovému podkladu i výztuži
  • je trvale odolný vůči vodě, je mrazuvzdorný
  • má dobré mechanické vlastnosti
  • aplikuje se pokládkou
  • je objemově kompenzován (po vytvrdnutí se nesmrští)
  • pro vrstvy už od 5 mm
  • pochůzný po 24 hodinách

aplikace

PŘÍPRAVA PODKLADU

Z povrchu opravovaného podkladu musí být odstraněn veškerý nesoudržný, uvolněný, zvětralý či jinak viditelně poškozený beton. Korodující výztuž musí být šetrně uvolněna a zbavena korozních zplodin. Povrch betonu je bezpodmínečně nutné náležitě provlhčit, a to opakovaně alespoň 120 minut před aplikací správkového materiálu. Náležitě provlhčený podklad musí být matně vlhký, nikoliv pokrytý lesklým vodním filmem. Pro přípravu savých a nesoudržných podkladů doporučujeme penetraci výrobkem STAVLEP nebo HLUBOŇ. Nesavé podklady je nutné upravit pomocí výrobku DRSOŇ.

PŘÍPRAVA MATERIÁLU

SPRAVBETON se připravuje k použití smísením potřebného množství suché malty s odměřeným množstvím vody. Poměr mísení je udán v tabulce. Po dokonalém promíchání necháme maltu 10 minut odstát a potom ještě jednou krátce promícháme.

Za účelem dosažení optimální zpracovatelnosti lze doporučenou dávku vody upravit, přičemž přídavek vody překračující 10 % doporučeného množství výrazně zvyšuje riziko vzniku trhlin a současně může vést k poklesu mechanických vlastností.

POUŽITÍ

SPRAVBETON je možné nanášet strojně či ruční pokládkou. Malta se nanáší po vrstvách, které by neměly v jednom pracovním záběru přesáhnout max. tloušťky udané v tabulce. Finalizace povrchu se provádí vibrační lištou v kombinaci se strojním nebo ručním hlazením. Je nepřípustné při finalizaci do povrchových vrstev vnášet dodatečně vodu. Opravené povrchy je nezbytné okamžitě po dokončení začít ošetřovat. Zejména je nutno zabránit přímému slunečnímu osvitu, působení větru a dalších faktorů urychlujících nežádoucí odpařování záměsové vody. Jakmile to tuhnutí směsi dovolí, je nejvýhodnější zakrýt plochy trvale vlhčenou geotextilií.

ZKUŠEBNÍ ATESTY

TSUS Bratislava n.o., č. 1301, Studená 3, 826 34 Bratislava provedl počáteční inspekci v místě výroby a posouzení systému řízení kontroly kvality výroby a vydal ES Certifikát systému řízení výroby č. 1301-CPD-0295.

BEZPEČNOST ZDRAVÍ PŘI PRÁCI

Po uplynutí min. doby trvanlivosti, která je vyznačena na obalu, není zajištěna plná účinnost přísady redukující chrom VI pod hranicí 2 ppm.

Práce se suchou sanační maltou SPRAVBETON nevyžaduje žádná mimořádná hygienická opatření. Výrobek obsahuje alkalické složky, a je tudíž nutno zabránit zejména kontaminaci očí a sliznic. Při práci je proto nutno dodržovat BOZ platné pro práce s cementovými popř. vápennými maltami.

aplikační teplota

+5 °C až do +30 °C

barva

nestandardní šedá

doba zpracovatelnosti

50–60 minut (+20 °C)

hmotnost objemová suché zatvrdlé směsi

2230 ± 50 kg/m³

hmotnost sypná

1560 ± 40 kg/m³

kapilární absorpce

≤ 0,05 kg.m-2.h-0,5

koeficient teplotní roztažnosti

11,5 ± 0,4.10⁻⁶ K⁻¹

měrná spotřeba

1,8–1,9 kg/m²/mm

měrná spotřeba záměsové vody

3,25–3,55 l / 25 kg

mrazuvzdornost

min T100

nebezpečné látky

splňuje 5.4

obsah chloridových iontů

≤ 0,05 %

odolnost proti karbonataci

dk ≤ kontrolní beton (MC(0,45))

pevnost v tlaku

≥ 38 MPa

protismykové vlastnosti

není stanoveno

skladování

v suchu při +5 °C až +25 °C

skladovatelnost

12 měsíců v PAP obalech; 24 měsíců v PE obalech

soudržnost

≥ 2,0 MPa

statický modul pružnosti v tlaku

≥ 15 GPa

tepelná slučitelnost

≥ 1,5 MPa

třída reakce na oheň

A1

vodotěsnost

V12

balení

balení
cena Kč
5 kg
122
25 kg
516
Uvedené ceny jsou bez DPH.

dokumentace

na co se ptáte

krok za krokem Otevřená garáž
Je vhodná tekutá dlažba do garáže, která je z jedné strany otevřená do terénu, podklad je…
krok za krokem Spádová vrstva balkónu
Čím vytvořit spádovou vrstvu balkónu v minimální vrstvě (např. od 5-10 mm) a sklonu 2 %…
krok za krokem TEKUTÁ DLAŽBA na přístupové cestě
Je možné tekutou dlažbu použít na opravu přístupové cesty ze starého betonu? Z popisu mě…
krok za krokem Drolící se taras
Mám tento dotaz - horní část tarasu u předzahrádky o šíři cca 20 cm se věkem a působením…
krok za krokem Vyzrávání SPRAVBETONU
Jak dlouho zraje SPRAVBETON? Kdy se po něm může chodit či jezdit? Potřebuji opravit vydrolený…
všechny dotazy »»
Rychlý dotaz
© 2003–2017 HASOFT VELKOOBCHOD, s.r.o., Za Nádražím 1098, 588 13 Polná, tel.: +420 567 225 111 nahoru