Děláme věci, které fungují!
» cad   » dokumentace   » foto   » video   » kontakty   » krok za krokem   » na co se ptáte   » objednávka pro partnery   » stojan   » systémová řešení  

titulní stránka »» opravy a přilnavost »» STAVLEP

STAVLEP

drží a nepustí

STAVLEP

STAVLEP je silně lepivá disperze s prodlouženou dobou lepivosti, která slouží jako adhezní můstek pro lepší přikotvení následné vrstvy, jako penetrace a pro zpevnění povrchu s univerzálním použitím, především pak pro předúpravu povrchu pro většinu našich produktů. Uplatnění nalézá zejména při vytváření adhezní vrstvy mezi podkladním betonem a reprofilačními hmotami řady SPRAVBETON, při opravách poškozených betonových a železobetonových povrchů, dále při opravách betonových podlah a také jako vhodná příprava povrchu pro STĚNUSPRAV. Vhodné je i použití STAVLEPU k penetraci podkladu ve spojitosti s LEPENKOU V KÝBLU.

STAVLEP je jednosložková kapalná lepivá kompozice na bázi vodou ředitelné modifikované akrylátové disperze k náležitému přikotvení cementových a polymercementových hmot k podkladnímu betonu.

výhody, použití

  • dodávaný v optimální konzistenci pro nanášení
  • aplikuje se nátěrem válečkem nebo štětcem
  • drží výtečně i na nesavém povrchu (umakart, stará dlažba…)
  • vykazuje výbornou přídržnost k betonovému podkladu
  • je trvale odolný vůči vodě a alkalickému prostředí
  • je hygienicky i ekologicky zcela nezávadný
  • je ředitelný vodou, neobsahuje organická ředidla
  • je nehořlavý
  • při použití jako penetrace jej lze ředit vodou 1:5
  • prodloužená doba lepivosti – zůstává po dlouhou dobu lepivý

aplikace

PŘÍPRAVA PODKLADU

Z povrchu opravovaného podkladu musí být odstraněn veškerý nesoudržný, uvolněný, zvětralý či jinak viditelně poškozený beton a povrch betonu nesmí být potřísněn látkami negativně ovlivňujícími soudržnost s podkladem (tuky, oleje apod.). Pevnost v tahu povrchových vrstev betonu musí být alespoň 1,5 MPa.

PŘÍPRAVA MATERIÁLU

STAVLEP je připraven přímo k nanášení a není třeba ho před aplikací na povrch betonu nijak upravovat.

POUŽITÍ

Před aplikací adhezního můstku STAVLEP je žádoucí povrch betonu mírně provlhčit, a to zejména tam, kde se jedná o prostředí s výrazně sníženou relativní vlhkostí a vyššími teplotami. Vlastní aplikace kompozice se provádí válečky, asfaltérským koštětem, případně štětcem, nedoporučuje se kompozici nanášet nástřikem. U mimořádně savých a suchých podkladů je žádoucí nanesení adhezního můstku opakovaně provést 2× až 3×, a to vždy s technologickou přestávkou minimálně 120 minut. První nátěr provádíme STAVLEPEM zředěným vodou v poměru 1:5, další nátěry již ředíme méně. V případě použití STAVLEPU jako penetrace je plně dostačující ředění 1:5. Do nanesené adhezní vrstvy se bez prodlení aplikuje reprofilační malta, nově nanášený beton, stěrka apod. K nanesení kotvených vrstev by mělo dojít nejpozději do 24 hodin od nanesení poslední vrstvy adhezního můstku. Po tuto dobu je nutno zamezit zaprášení povrchu, znečištění látkami snižujícími lepivost kompozice apod.

Veškeré pomůcky a pracovní náčiní je nutno ihned po ukončení práce opláchnout vodou. Po vytvoření lepivého filmu je kompozice ve vodě zcela nerozpustná a její mechanické odstranění je prakticky neschůdné.

ZKUŠEBNÍ ATESTY

Výrobek je certifikován podle zákona č. 22/1997 Sb. a nařízení vlády č. 163/2002 Sb. Průběžnou nezávislou kontrolu a dozor nad systémem jakosti provádí autorizovaná osoba č. 204.

BEZPEČNOST ZDRAVÍ PŘI PRÁCI

Práce s jednosložkovým adhezním můstkem STAVLEP nevyžaduje žádná mimořádná hygienická opatření. Při práci je nutno dodržovat BOZ platné pro práce s disperzními nátěrovými hmotami. Je především nutno vhodnými prostředky osobní ochrany zamezit kontaminaci sliznic a kůže. Při práci je zakázáno jíst, pít a kouřit. Při náhodném požití je nutno vyvolat zvracení a vyhledat lékaře. Kompozice je nejedovatá, nicméně je nepoživatelná. Při ukončení či přerušení práce je nutno potřísněnou pokožku okamžitě omýt vodou a mýdlem a posléze ji ošetřit vhodným regeneračním krémem, např. NAMAŽSE. Veškeré nářadí je nutno ihned po ukončení práce dokonale umýt vodou.

aplikační teplota

+5 °C až do +30 °C

barva

mléčně bílá

hmotnost objemová

1014 ± 35 kg/m³

měrná spotřeba

0,15–0,30 l/m²; 0,03–0,06 l/m² (adhezní můstek; penetrace)

obsah sušiny

47 ± 5 %

otevřený čas

24 hodin

přídržnost

min. 1,5 MPa

skladování

v suchu při +5 °C až +25 °C

skladovatelnost

24 měsíců

speciální informace

47% koncentrát, lze ředit vodou v poměru 1:5 (5× vyšší vydatnost)

balení

balení
cena Kč
1 l
171
5 l
827
10 l
1 553
Uvedené ceny jsou bez DPH.

dokumentace

na co se ptáte

krok za krokem Hydroizolace koupelny s použitím LEPENKY V KÝBLU
Připravuji se na realizaci hydroizolace koupelny s použitím LEPENKY V KÝBLU. Podkladem je…
krok za krokem Dlažba na OSB desky
Budu pokládat dlažbu na OSB desky. Jak postupovat? Nejdříve nanést adhezní můstek a po té…
krok za krokem Dlažba ve sklepě
Nyní řeším dlažbu ve sklepních prostorech a rád bych provedl izolaci. Dlažba by se…
krok za krokem Koupelna v podkroví
Chystám se na výstavbu koupelny v podkroví. Problém je dřevěný strop zaklopený deskami, na…
krok za krokem Elektrická topná rohož v koupelně
Seženu u Vás výrobek na penetraci anhydritové podlahy v koupelně, na kterou chci flexibilním…
všechny dotazy »»

 

Rychlý dotaz
© 2003–2017 HASOFT VELKOOBCHOD, s.r.o., Za Nádražím 1098, 588 13 Polná, tel.: +420 567 225 111 nahoru