Děláme věci, které fungují!
» cad   » dokumentace   » foto   » video   » kontakty   » krok za krokem   » na co se ptáte   » objednávka pro partnery   » stojan   » systémová řešení  

titulní stránka »» bostik »» montážní lepidla »» SUPERMETALL

SUPERMETALL

SUPERMETALL

SUPERMETALL je určený pro elastické lepení širokého spektra materiálů v exteriéru i interiéru. Pro lepení i utěsňování spár s malým pohybem, speciálně v kovozpracujícím průmyslu a při montážích vzduchotechnických zařízení. K lepení a utěsňování přechodových a klempířských lišt (hliník, nerez), utěsňování nerezových potrubí apod. I pro lepení dřeva, cihel, betonu, polystyrenu a množství plastů. Zaručuje přilnavost i na slabě vlhkém, nerovném nebo hrubém podkladu. Nepoužívejte pro lepení a spárování přírodního a umělého kamene.

výhody, použití

  • bez obsahu rozpouštědel
  • pachově neutrální
  • bez tvorby puchýřů a odfuků
  • nepatrné smrštění
  • lepení širokého spektra materiálů
  • bez obsahu silikonu a izokyanátů

aplikace

Z povrchu tmeleného podkladu musí být odstraněn veškerý nesoudržný, uvolněný zvětralý či jinak viditelně poškozený materiál a povrch nesmí být potřísněn látkami negativně ovlivňujícími soudržnost s podkladem (tuky, oleje apod.).

SUPERMETALL je připraven přímo k nanášení a není třeba ho před aplikací nijak upravovat.

SUPERMETALL aplikujeme rovnoměrně na povrch jednoho z lepených/tme­lených materiálů. Nejlepší přilnavosti dosáhneme tehdy, je-li tmel do spáry nanesen bez jakéhokoliv uzavření vzduchu (vzduchové kapsy) a je-li při úpravě tvaru spáry tlakem dosaženo úplného kontaktu tmelu s povrchy spojovaných materiálů. Lepené materiály musí být okamžitě přiloženy, bez odvětrání tmelu. Načaté balení pokud možno okamžitě spotřebujte. Požadovaný tvar je nutno vytvořit v rámci udané doby zpracovatelnosti. Pro dosažení požadovaného tvaru spáry doporučujeme používat například vodou zvlhčený hladký kousek dřeva. Zamezte pronikání vody mezi tmelený materiál a tmelicí hmotu!

VYDATNOST

Vydatnost (měrná spotřeba) činí zhruba 3 metry spáry o průřezu 10×10 mm. Tento výpočet je však pouze orientační pro hrubou představu spotřeby.

UPOZORNĚNÍ

Vzhledem k velmi odlišným požadavkům a podmínkám při aplikacích je nezbytné, aby si uživatel vždy otestoval vhodnost tohoto produktu ve svých podmínkách.

aplikační teplota

+5 °C až do +40 °C

barva

hliníková

báze

silan-modifikované polymery

doba do vytvoření slupky

12 min (+23 °C, 50% rel. vlhk. vzduchu)

doba vytvrzování

3 mm / 24 hod (+23 °C, 50% rel. vlhk. vzduchu)

hustota

1,06 g/cm³

odolnost proti teplu

-40 °C až do +80 °C

pevnost v tahu

2,50 N/mm²

protažení při přetržení

400 %

skladování

v suchu při +5 °C až +25 °C

skladovatelnost

12 měsíců

tvrdost Shore A

40 (4 týdny, +23 °C, 50% rel. vlhk. vzduchu)

změna objemu

< -3 %

balení

balení
cena Kč
305 g
na dotaz
Uvedené ceny jsou bez DPH.
  Takto označené položky držíme skladem.
  Takto označené položky jsou pouze na objednávku.

dokumentace

Rychlý dotaz
© 2003–2017 HASOFT VELKOOBCHOD, s.r.o., Za Nádražím 1098, 588 13 Polná, tel.: +420 567 225 111 nahoru