Děláme věci, které fungují!
» cad   » dokumentace   » foto   » video   » kontakty   » krok za krokem   » na co se ptáte   » objednávka pro partnery   » stojan   » systémová řešení  

titulní stránka »» proti vodě »» ZÁKLADOVÁ IZOLACE

ZÁKLADOVÁ IZOLACE

polymerasfaltová tekutá hydroizolace

ZÁKLADOVÁ IZOLACE

Používá se pro izolace sklepů, základů staveb a nádrží proti zemní vlhkosti. Dále k opravám zestárlých nebo poškozených asfaltových hydroizolačních vrstev staveb a skladeb střech.

ZÁKLADOVÁ IZOLACE je jednosložková trvale pružná polymerasfaltová těsnicí hmota, zasychající na velmi elastickou izolační vrstvu schopnou překlenutí trhlin.

výhody, použití

  • nanáší se štětcem – jednoduchá aplikace
  • je vhodná pro vnitřní i venkovní izolaci
  • vysoká pružnost umožňuje překlenutí trhlin
  • má výbornou přilnavost k betonu, porobetonu, cihlovému zdivu, bitumenovým podkladům…
  • izolace sklepů, základů staveb a opravy asfaltových střešních krytin
  • vytváří účinnou protiradonovou bariéru

aplikace

PŘÍPRAVA PODKLADU

Lze aplikovat i na slabě vlhké podklady. Mokrá místa nebo stojící voda musí být vysušeny. Výrobek nesmí být aplikován na plochy, které jsou trvale mokré nebo které nemohou proschnout. Podklad musí být pevný, nosný, čistý a rovný. Cementové výstupky nebo volné části musí být obroušeny nebo odstraněny ocelovým kartáčem. Ostré hrany se upraví zaoblením. Veliké póry, hnízda štěrku, drolivé spáry, zející trhliny apod. se upraví vyplněním maltou VODOTĚS. Savé podklady napenetrujte ZÁKLADOVOU IZOLACÍ naředěnou s vodou v poměru 1:1.

PŘÍPRAVA MATERIÁLU

ZÁKLADOVÁ IZOLACE je již od výrobce namíchána do optimální hustoty, postačí pouze krátké promíchání obsahu. Nářadí, pracovní pomůcky a potřísněná místa očistěte vodou neprodleně. Po zaschnutí je nutné použít rozpouštědlo, např. benzín.

POUŽITÍ

Nanáší se provádí pomocí štětce nebo stěrkou navlhčenými předem vodou, a to ve 2 rovnoměrných vrstvách (izolace proti zemní vlhkosti), nebo 4 rovnoměrných vrstvách (opravy asfaltové střešní krytiny). Každá vrstva musí být proschlá (test navlhčeným prstem, který se po otření o první nátěr nesmí obarvit). V oblastech s rizikem vzniku trhlin (rohy stěn, napojení stěn a podlahy apod.) a při opravách zestárlých nebo poškozených asfaltových hydroizolačních vrstev a skladeb instalujte do druhé vrstvy povlaku výztužnou skelnou tkaninu.

Při nanášení a schnutí nesmí být izolace vystavená dešti. Po vyschnutí i poslední vrstvy, kdy je dosaženo konečných vlastností izolace, je nutné izolaci chránit před mechanickým poškozením, a to vhodnými ochrannými drenážními nebo izolačními deskami (nopové fólie, polystyren apod.), které následně nesmí být bodově nebo přímkově zatěžovány.

VYDATNOST

použití spotřeba počet vrstev
proti zemní vlhkosti 0,7 kg/m² 2
proti radonu 1,4 kg/m² 4
oprava asfaltových střech 1,4 kg/m² 4

ZKUŠEBNÍ ATESTY

Výrobek je certifikován podle zákona č. 22/1997 Sb. a nařízení vlády č. 163/2002 Sb. Je prováděna běžná nezávislá kontrola a dozor nad systémem jakosti.

aplikační teplota

+5 °C až do +30 °C

barva

černá

měrná spotřeba

0,7 kg/m² (2 vrstvy nátěru)

obsah netěkavých složek

50%

schopnost přemostění trhlin v běžných podmínkách

≥ 4 mm

skladování

v suchu při +5 °C až +25 °C

skladovatelnost

24 měsíců

speciální informace

ředitelnost vodou vyhovuje PZME č. 123/A

zaschnutí nátěru na stupeň 1

5 h

balení

balení
cena Kč
3 kg
249
9 kg
699
Uvedené ceny jsou bez DPH.

dokumentace

Rychlý dotaz
© 2003–2017 HASOFT VELKOOBCHOD, s.r.o., Za Nádražím 1098, 588 13 Polná, tel.: +420 567 225 111 nahoru