Děláme věci, které fungují!
» cad   » dokumentace   » foto   » video   » kontakty   » krok za krokem   » na co se ptáte   » objednávka pro partnery   » stojan   » systémová řešení  

titulní stránka »» proti vodě »» VODOTĚS

VODOTĚS

univerzální vodotěsná opravná malta

VODOTĚS

VODOTĚS je maltová směs určená zejména na zhotovení hydroizolační vrstvy na betonovém podkladu. Uplatnění nalézá rovněž při opravách prosakujících betonových a železobetonových konstrukcí. Na povrchu betonové konstrukce vytváří izolační vrstvu nepropustnou pro vodu, oleje, organická rozpouštědla, ropné produkty apod. Na maltu VODOTĚS může být nanášen libovolný typ sekundární ochrany v závislosti na expozici opravené konstrukce. Malta se dodává v jedné zrnitosti s potlačenou stékavostí pro aplikaci na svislé povrchy a podhledy.

VODOTĚS je jednosložková hydroizolační maltová směs s obsahem krystalizační těsnicí přísady (utěsňuje póry v betonu růstem speciálních krystalů).

výhody, použití

  • aplikuje se pokládkou, ručně nebo suchým nástřikem
  • má výbornou pevnost a přídržnost k podkladu
  • je trvale odolný vůči vodě a mrazuvzdorný
  • je objemově kompenzován
  • trvale utěsňuje betonový podklad v důsledku sekundární krystalizace v pórovém systému zvodnělého betonu
  • má vysokou chemickou odolnost
  • utěsňuje betonový podklad i vůči ropným produktům

aplikace

PŘÍPRAVA PODKLADU

Z podkladu musí být před nanášením odstraněn veškerý nesoudržný, uvolněný, zvětralý či jinak viditelně poškozený beton. Korodující výztuž musí být šetrně uvolněna a zbavena korozních zplodin. Povrch betonu je bezpodmínečně nutné náležitě provlhčit, a to opakovaně alespoň 120 minut před aplikací správkového materiálu. Náležitě provlhčený beton musí být matně vlhký, nikoliv pokrytý lesklým vodním filmem. Pro přípravu savých a nesoudržných podkladů doporučujeme penetraci výrobkem STAVLEP nebo HLUBOŇ. Nesavé podklady je nutné upravit pomocí výrobku DRSOŇ.

PŘÍPRAVA MATERIÁLU

VODOTĚS je dodáván v podobě vhodné přímo pro suchý nástřik a její strojní nanášení nevyžaduje na staveništi obvykle žádná opatření. Pro ruční nanášení se malta připravuje pouze smísením s vodou pomocí pomaloběžného míchadla. Doporučený mísicí poměr udává následující tabulka:

malta mísicí poměr (l / 25 kg) tloušťka v jednom pracovním záběru min. (mm) tloušťka v jednom pracovním záběru max. (mm)
VODOTĚS 3,45–3,95 15 25

POUŽITÍ

VODOTĚS je možné nanášet ručně nebo strojně suchým nástřikem. Ruční nanášení malty se provádí buď nahazováním, nebo natahováním. Malta se nanáší po vrstvách, které by neměly v jednom pracovním záběru přesáhnout maximální tloušťku udané v tabulce. Finalizace povrchu se provádí po „zavadnutí“ poslední vrstvy nejlépe suchým polyuretanovým hladítkem. Je nepřípustné povrch finalizovat za mokra. Opravené plochy je nezbytné ihned po dokončení náležitě ošetřit. Zejména je nutno zabránit přímému slunečnímu osvitu, působení větru a dalších faktorů urychlujících nežádoucí odpařování záměsové vody.

ZKUŠEBNÍ ATESTY

TSUS Bratislava n.o., č. 1301, Studená 3, 826 34 Bratislava provedl počáteční zkoušky výrobku a vydal potvrzení o vykonání zkoušky v rámci určení typu výrobku č. S04/13/0161/90/ST.

BEZPEČNOST ZDRAVÍ PŘI PRÁCI

Po uplynutí min. doby trvanlivosti, která je vyznačena na obalu, není zajištěna plná účinnost přísady redukující chrom VI pod hranicí 2 ppm.

Práce se suchou maltou VODOTĚS nevyžaduje žádná mimořádná hygienická opatření. Výrobek obsahuje alkalické složky, a je tudíž nutno zabránit zejména kontaminaci očí a sliznic. Při práci je nutno dodržovat BOZ platné pro práce s cementovými, popř. vápennými maltami.

aplikační teplota

+5 °C až do +30 °C

barva

nestandardní šedá

doba zpracovatelnosti

50–60 min / 20 °C

hmotnost sypná

1520 ± 40 kg/m³

měrná spotřeba

1,7–1,8 kg/m²/mm

měrná spotřeba záměsové vody

3,45–3,95 l / 25 kg

mrazuvzdornost

min. T100

pevnost v tahu za ohybu – 28 dní

min. 7,5 MPa

pevnost v tahu za ohybu – 7 dní

min. 5,5 MPa

pevnost v tlaku – 28 dní

min. 45 MPa

pevnost v tlaku – 7 dní

min. 30 MPa

přídržnost k podkladu – po kontaktu s vápennou vodou

> 2,0 MPa

přídržnost k podkladu – po kontaktu s vodou

> 2,0 MPa

přídržnost k podkladu – po rozmracovacích cyklech

> 2,0 MPa

přídržnost k podkladu – po stárnutí v teple

> 2,0 MPa

přídržnost k podkladu – počáteční

> 2,0 MPa

schopnost přemostění trhlin v běžných podmínkách

není stanoveno

skladování

v suchu při +5 °C až +25 °C

skladovatelnost

12 měsíců v PAP obalech; 24 měsíců v PE obalech

statický modul pružnosti v tlaku

max. 32 GPa

vodotěsnost

bez průsaku

balení

balení
cena Kč
25 kg
574
5 kg
136
Uvedené ceny jsou bez DPH.

na co se ptáte

krok za krokem Spárovnání řezaného přírodního kamene
Dalo by se s lepidlem na bazény i spárovat řezaný přírodní kámen o tloušťce 3 cm, šíře…
krok za krokem Oprava betonového jezírka
Ráda bych se zeptala na opravu betonového jezírka 2 m délka x 1 m šířka a 1 m hloubka. Jsou v…
krok za krokem VYSUŠ ZEĎ a cihlové zdivo
V případě aplikace Vysuš zeď na cca 50 % obvodového cihlového asi 70 cm silného zdiva, kde…
krok za krokem Propouštějící skruže
Mám na zahradě dvě betonové skruže na jímání dešťové vody, kterou používám na…
krok za krokem Sanace
Pochopila jsem správně, že po roztání patron Vysuš zeď musím otvory zaplnit Vodotěsem? Mám…
všechny dotazy »»
Rychlý dotaz
© 2003–2017 HASOFT VELKOOBCHOD, s.r.o., Za Nádražím 1098, 588 13 Polná, tel.: +420 567 225 111 nahoru