Děláme věci, které fungují!
» cad   » dokumentace   » foto   » video   » kontakty   » krok za krokem   » na co se ptáte   » objednávka pro partnery   » stojan   » systémová řešení  

titulní stránka »» proti vodě »» STŘECHOTEX

STŘECHOTEX

STŘECHOTEX

STŘECHOTEX slouží k vyztužení nátěru STŘECHUSPRAVU u obzvláště namáhaných nebo poškozených částí střechy.

STŘECHOTEX je speciálně upravená netkaná textilie vyrobená z polypropylenu s UV stabilizací a úpravou, která zajišťuje zvýšenou hydrofilitu (nasákavost). Díky vysoké pružnosti ve všech směrech dokáže zpevnit nátěr STŘECHUSPRAVU na více jak dvojnásobek pevnosti v tahu ve všech směrech při zachování výtečné pružnosti.

výhody, použití

  • je vysoce pružný ve všech směrech
  • odolává širokému rozpětí teplot
  • je UV stabilizovaný, hydrofilizovaný
  • má vysokou tahovou pevnost
  • odolává solím i extrémním povětrnostním podmínkám
  • dá se použít i k zajištění svárů bitumenových pásů

aplikace

PŘÍPRAVA PODKLADU

Příprava podkladu je dána konkrétním použitím. U systémově doporučované kombinace se STŘECHUSPRAVEM jsou vhodnými podklady popískované asfaltové pásy, azbestocementové šablony, plech a polyuretan. Minerální podklady musí být pevné, nosné a rovné bez hnízd štěrku, vadných míst, rozevřených trhlin a ostrých hran. Podklady musí být bez zbytku oleje, prachu, cementového mléka, povrchových vyplavenin a ostatních látek, které mohou způsobovat separaci. Spáry, vylomená nebo vadná místa je třeba vyspravit, a to např. smísením STŘECHUSPRAVU se dvěma až třemi díly vhodného plniva, např. mikromletého vápence apod. Ostré hrany se upraví zaoblením.

PŘÍPRAVA MATERIÁLU

Pásy STŘECHOTEXU se používají jednak pro lokální zpevnění a vyztužení nátěru STŘECHUSPRAVU u velmi poškozených nebo silně namáhaných partií střechy. Další možností použití je celoplošné překrytí původních soudržných vrstev a kompletní rekonstrukce střešního pláště. Na zajištění rohových partií styku vodorovných a svislých ploch je určený především pás šíře 0,2 m. Kromě toho je také možné STŘECHUSPRAVEM v kombinaci se STŘECHOTEXEM pojistit sváry stávajících, nebo nově položených bitumenových pásů.

POUŽITÍ

Do živého nátěru STŘECHUSPRAVU položíme pás STŘECHOTEXU a rovnoměrně ho zapracujeme do podkladního nátěru. Důkazem dobrého zapracování je prosakování STŘECHUSPRAVU na povrch STŘECHOTEXU. K zapracování použijeme molitanový váleček nebo váleček s krátkým chlupem. Pro malé plochy je vhodný i plochý štětec. Po zapracování STŘECHOTEXU je vhodné neprodleně aplikovat druhou vrstvu nátěru STŘECHUSPRAVU, aby se spojila s podkladním nátěrem. Po dokonalém zaschnutí tohoto souvrství provedeme třetí vrstvu nátěru. Pokud klademe pásy STŘECHOTEXU vedle sebe, dbáme na to, aby se překrývaly nejméně o 5 cm.

ZKUŠEBNÍ ATESTY

Výrobek je certifikován podle zákona č. 22/1997 Sb. a nařízení vlády č. 163/2002 Sb. Průběžnou nezávislou kontrolu a dozor nad systémem jakosti provádí autorizovaná osoba č. 246.

BEZPEČNOST ZDRAVÍ PŘI PRÁCI

Práce s výše uvedeným materiálem nepřináší žádná zdravotní rizika. STŘECHUSPRAV neobsahuje zdraví škodlivé látky. Při práci je nutné dodržovat standardní hygienické zásady a používat rukavice a ochranný oděv. Při kontaktu nátěru s pokožkou nebo sliznicemi je třeba potřísněná místa omýt nebo vypláchnout proudem vody. Při náhodném požití je třeba vyhledat lékařskou pomoc.

barva

černá

hmotnost plošná

0,050 kg/m²

odolnost proti teplu

-35 °C až do +80 °C

pevnost v tahu

> 90 N / 50 mm

prodloužení při přetržení

> 50 %

skladování

v suchu při +5 °C až +25 °C, chránit před UV zářením

skladovatelnost

neomezená

balení

balení
cena Kč
1000 mm / 10 m
195
1000 mm / 50 m
870
200 mm / 50 m
197
Uvedené ceny jsou bez DPH.

dokumentace

Rychlý dotaz
© 2003–2017 HASOFT VELKOOBCHOD, s.r.o., Za Nádražím 1098, 588 13 Polná, tel.: +420 567 225 111 nahoru