Děláme věci, které fungují!
» cad   » dokumentace   » foto   » video   » kontakty   » krok za krokem   » na co se ptáte   » objednávka pro partnery   » stojan   » systémová řešení  

titulní stránka »» proti vodě »» LEPENKA V PRÁŠKU

LEPENKA V PRÁŠKU

jednosložková flexibilní hydroizolační stěrka

LEPENKA V PRÁŠKU

LEPENKA V PRÁŠKU se používá k utěsnění povrchu betonových konstrukcí v hydrotechnických stavbách, ve vodárenství apod. Dále nachází uplatnění jako těsnicí vrstva na soudržných vápenocementových omítkách, zdivu zhotoveném z pórobetonových dílců, popř. pálených cihel, na sádrokartonových deskách a dalších nosných podkladech. Osvědčuje se jako pojistná hydroizolace pod keramické obklady nebo jiné nášlapné vrstvy v koupelnách, bazénech, vodních nádržích a jiných konstrukcích. Výhodou je také mimořádná odolnost stěrky vůči prostupu CO2, a tím pádem ochrana konstrukce vůči karbonataci. Stěrka je současně velmi prostupná pro vodní páry, čímž umožňuje konstrukci dýchat. S ohledem na snadný prostup vodních par je LEPENKA V PRÁŠKU vhodná i na podklady se sníženou mrazuvzdorností v exteriérových aplikacích.

LEPENKA V PRÁŠKU je jednosložková, trvale pružná polymercementová těsnicí suspenze určená pro hydroizolaci nejrůznějších betonových a železobetonových konstrukčních prvků.

výhody, použití

 • jednosložková, má velmi dobrou zpracovatelnost, rozmíchává se pouze s vodou
 • pro vnitřní i venkovní použití
 • lze nanášet i na vlhký podklad
 • výborná přídržnost k podkladu
 • trvale odolává vysokému vodnímu přetlaku
 • vysoce pružná a umožňuje překlenutí trhlin
 • odolná vůči kombinovanému účinku mrazu a posypových solí
 • zvyšuje odolnost betonu vůči nejrůznějším agresivním vodám
 • odolná trvalému působení kyselých roztoků do pH 1,5 a zásaditých roztoků do pH 13,0
 • vysoký difuzní odpor vůči CO2, čímž zabraňuje karbonataci betonu
 • má výbornou UV stabilitu

aplikace

PŘÍPRAVA PODKLADU

Podklad by měl být provlhčený, nesmí být zaprášený. Z povrchu podkladu musí být odstraněn veškerý nesoudržný, uvolněný, zvětralý či jinak viditelně poškozený materiál a povrch nesmí být potřísněn látkami negativně ovlivňujícími soudržnost s podkladem (tuky, oleje apod.). Pevnost v tahu povrchových vrstev betonu musí být alespoň 1,5 MPa. Kaverny nebo jiné povrchové vady je třeba vyplnit opravnou maltou SPRAVBETON. Pro zajištění dobré přilnavosti u velmi suchých (<2% RV) nebo velmi savých podkladů je potřeba podklad napenetrovat přípravkem STAVLEP nebo HLUBOŇ. V případě exteriérových aplikací je nezbytné, aby podkladní vrstvy byly mrazuvzdorné.

PŘÍPRAVA MATERIÁLU

LEPENKA V PRÁŠKU je dodávána v suchém stavu. Vlastní příprava se provádí tak, že se k suché složce postupně přidává za stálého míchání příslušné množství vody, až je dosaženo kašovité konzistence vhodné pro nanášení. Optimální množství vody je 0,2–0,3 litru/kg suché složky, tzn 0,6–0,9 litrů vody na balení 3 kg, 1,8–2,7 litru vody na balení 9 kg a 3,6–5,4 litru vody na balení 18 kg. Při případném dořeďování stěrky je nutno směs dokonale promíchat.

POUŽITÍ

LEPENKA V PRÁŠKU se nanáší štětcem nebo válečkováním, a to nejméně ve dvou až třech vrstvách. Nanášení je vhodné provádět tzv. křížem (tahy štětce v navzájem kolmých směrech). Druhou, resp. třetí vrstvu je možno nanášet vždy po zatuhnutí předcházející vrstvy, tj. cca po 24 hodinách. Doporučená min. tloušťka nátěru pro parotěsnou izolaci je 2 mm. Minimální tloušťka nátěru exponovaného tlakové vodě musí činit 1,5 mm. V ostatních případech činí min. tloušťka 1 mm. Je třeba dbát, aby čerstvý nátěr příliš rychle nevyschnul, protože pak nestačí polymerní složka vytvořit dostatečně pevné vazby a materiál má sníženou pružnost. Doporučujeme proto aplikovat LEPENKU V PRÁŠKU při vhodném počasí. Je také vyloučené po aplikaci jakýmkoliv způsobem přidávat záměsovou vodu, rosit nebo vlhčit čerstvý nátěr. Veškeré praskliny v podkladu, rohy, napojení a další specifické partie je třeba řešit pomocí TĚSNICÍHO SYSTÉMU HASOFT (TĚSNICÍ PÁSY, ROHY, PRŮCHODY).

ZKUŠEBNÍ ATESTY

TSUS Bratislava n.o., č. 1301, Studená 3, 826 34 Bratislava provedl počáteční zkoušky výrobku v souladu se systémem 3 a vydal protokol č. 1301-CPR-90–08–2006.

BEZPEČNOST ZDRAVÍ PŘI PRÁCI

Po uplynutí min. doby trvanlivosti, která je vyznačena na obalu, není zajištěna plná účinnost přísady redukující chrom VI pod hranicí 2 ppm.

Práce s hydroizolačním nátěrem LEPENKA V PRÁŠKU nevyžaduje žádná mimořádná hygienická opatření. Výrobek obsahuje alkalické složky, a je tudíž nutno zabránit zejména kontaminaci očí a sliznic.

aplikační teplota

+5 °C až do +30 °C

barva

šedá

difúzní odpor Rd; CO2

> 250 m/s

difúzní odpor Rd; H2O

< 1 m/s

doba zpracovatelnosti

60 minut (+20 °C, 60% rel. vlhk. vzduchu)

měrná spotřeba

1,5–1,7 kg/m² (2 vrstvy nátěru; 1 mm nátěru)

přídržnost k podkladu – po kontaktu s vápennou vodou

1,72 MPa

přídržnost k podkladu – po kontaktu s vodou

1,75 MPa

přídržnost k podkladu – po rozmracovacích cyklech

1,73 MPa

přídržnost k podkladu – po stárnutí v teple

1,807 MPa

přídržnost k podkladu – počáteční

1,82 MPa

schopnost přemostění trhlin v běžných podmínkách

≥ 1 mm

skladování

v suchu při +5 °C až +25 °C

skladovatelnost

24 měsíců

tažnost

> 30 %

vodotěsnost

bez průsaku (>0,8 MPa, tj. 80 m vodního sloupce)

balení

balení
cena Kč
3 kg
196
9 kg
553
18 kg
1 081
Uvedené ceny jsou bez DPH.

dokumentace

na co se ptáte

krok za krokem Aplikace na vodou nasáklý beton
Může se KOUPELNOVÁ IZOLACE aplikovat na vodou nasáklý beton.…
krok za krokem LEPENKA V KÝBLU pod omítkou
Může se aplikovat na LEPENKU V KÝBLU nebo V PRÁŠKU venkovní omítka? Jde mi o pokud možno…
krok za krokem Rozdíl mezi LEPENKOU V PRÁŠKU a LEPENKOU V KÝBLU
Jaký je rozdíl mezi Lepenkou v prášku a Lepenkou v kýblu? Která je lepší na opravu nekryté…
krok za krokem Sprchový kout z ytongu
Chtěl bych se zeptat ohledně postavení příčky z ytongu, kde bude následně sprchový kout…
krok za krokem Jak ochránit zeď proti stříkající vodě ze sousední střechy
Potřebuji ochránit zeď proti stříkající vodě ze sousední střechy. Je lepší použít…
všechny dotazy »»

 

Rychlý dotaz
© 2003–2017 HASOFT VELKOOBCHOD, s.r.o., Za Nádražím 1098, 588 13 Polná, tel.: +420 567 225 111 nahoru