Děláme věci, které fungují!
» cad   » dokumentace   » foto   » video   » kontakty   » krok za krokem   » na co se ptáte   » objednávka pro partnery   » stojan   » systémová řešení  

titulní stránka »» proti vodě »» KOUPELNOVÁ IZOLACE

KOUPELNOVÁ IZOLACE

voňavá jednosložková vnitřní hydroizolace pod obklady a dlažby

KOUPELNOVÁ IZOLACE

KOUPELNOVÁ IZOLACE je určena jako izolace proti stékající vodě, na překrytí trhlin v podkladech stavebních materiálů. Lze ji použít jako pružnou membránu pod keramické obklady a dlažby, které lze lepit flexibilními lepidly.

KOUPELNOVÁ IZOLACE není vhodná pro použití v exteriéru. Nehodí se pro těžší provozní zatížení, pro izolaci ploch trvale vystavených vlhkosti nebo umístěných pod vodou, do chemicky agresivního prostředí ani na překrytí aktivních trhlin a dilatačních spár. Nelze ji použít jako finální vrstvu odolávající otěru a UV záření. Nelze ji také použít pro nanášení na trvale vlhké podklady a na podklady, které mohou uvolňovat oleje nebo plastifikátory. Pro všechny náročné aplikace, kdy je podklad vlhký, předpokládáme trvalé zatížení vodou nebo pro venkovní použití je třeba použít dvousložkovou LEPENKU V KÝBLU.

KOUPELNOVÁ IZOLACE je směs plniv dispergovaných ve vodné akrylátové disperzi s přísadou aditiv, neobsahuje těžké kovy.

výhody, použití

  • namíchána v ideální konzistenci a připravena k okamžitému použití
  • snadno zpracovatelná
  • výborná přilnavost k většině porézních stavebních materiálů (sádrokarton, dřevotříska apod.)
  • vysoce pružná, vhodná i na anhydritové podklady
  • hygienicky nezávadná

aplikace

PŘÍPRAVA PODKLADU

Podklad musí být suchý (max. 6 % vlhkosti), nesmí být zaprášený. Z povrchu podkladu musí být odstraněn veškerý nesoudržný, uvolněný, zvětralý či jinak viditelně poškozený materiál a povrch nesmí být potřísněn látkami negativně ovlivňujícími soudržnost s podkladem (tuky, oleje apod.).

PŘÍPRAVA MATERIÁLU

KOUPELNOVÁ IZOLACE je již od výrobce namíchána do optimální hustoty. Neředit! Materiál je vhodné nanášet štětcem nebo válečkem. Použité nářadí omyjte po práci vlažnou vodou.

POUŽITÍ

KOUPELNOVÁ IZOLACE se na savé podklady aplikuje nejdříve jako penetrace, naředěná v poměru 1:1, nebo se místo toho penetruje pomocí výrobku STAVLEP nebo HLUBOŇ. U silně savých materiálů, jako je např. porobeton, sádrokarton apod., je penetrace nezbytná!

Po zaschnutí provádíme v dalším technologickém kroku první nátěr v celé ploše. Do této první souvislé vrstvy se v exponovaných místech (rohy, prostupy, styk vodorovných a svislých ploch) vkládají prvky TĚSNICÍHO SYSTÉMU HASOFT (TĚSNICÍ PÁSY, ROHY, PRŮCHODY) podle technologického postupu příslušného k těmto prvkům. Dbejte na dokonalé proschnutí první vrstvy! Následně (cca po 24 hod.) při normálních klimatických podmínkách je možné provést druhý nátěr – nejlépe křížem na nátěr první. Konečná úprava pod obklady a dlažby by měla dosahovat tloušťky cca 1 mm. Po dokonalém vyschnutí (cca za 24 hod.) je možné pokládat dlažbu nebo obklad s použitím flexibilního lepidla min. třídy C2 (dle EN 12004).

ZKUŠEBNÍ ATESTY

Výrobek je certifikován podle zákona č. 22/1997 Sb. a nařízení vlády č. 163/2002 Sb. Je prováděna běžná nezávislá kontrola a dozor nad systémem jakosti.

BEZPEČNOST ZDRAVÍ PŘI PRÁCI

Práce s materiálem KOUPELNOVÁ IZOLACE nevyžaduje žádná hygienická opatření. Při náhodném požití vypláchnout ústa a vypít asi 0,5 l vody. Vyhledat lékařskou pomoc. Při zasažení očí vymývat rozevřené oči tekoucí vodou a vyhledat lékařskou pomoc.

aplikační teplota

+5 °C až do +25 °C

barva

světle okrová

doba zpracovatelnosti

chránit před vysycháním

hmotnost objemová

1350 kg/m³

hodnota pH

8,5–9,0

měrná spotřeba

0,8–1,0 kg/m² (2 vrstvy nátěru)

obsah sušiny

62 %

přídržnost

min. 0,80 MPa

skladování

v suchu při +5 °C až +30 °C

skladovatelnost

24 měsíců

speciální informace

přídržnost flex. lepidla (např. DLAŽBULEP) k izolaci min. 0,7 MPa

balení

balení
cena Kč
4 kg
424
8 kg
826
Uvedené ceny jsou bez DPH.

dokumentace

na co se ptáte

krok za krokem Dlažba na OSB desky
Budu pokládat dlažbu na OSB desky. Jak postupovat? Nejdříve nanést adhezní můstek a po té…
krok za krokem Aplikace na vodou nasáklý beton
Může se KOUPELNOVÁ IZOLACE aplikovat na vodou nasáklý beton.…
krok za krokem Sprchový kout z ytongu
Chtěl bych se zeptat ohledně postavení příčky z ytongu, kde bude následně sprchový kout…
krok za krokem Hydroizolace do koupelny s podlahovým vytápěním elektrickou rohoží
Je KOUPELNOVÁ IZOLACE vhodná do koupelny s podlahovým vytápěním elektrickou rohoží…
krok za krokem Koupelna v podkroví
Potřebuji znát přesné tlouštky všech vrstev (izolací atd.), včetně potřebných vlastností…
všechny dotazy »»
Rychlý dotaz
© 2003–2017 HASOFT VELKOOBCHOD, s.r.o., Za Nádražím 1098, 588 13 Polná, tel.: +420 567 225 111 nahoru